ศรีสะเกษ
เมืองศรีเกษ
ยางชุมน้อย
กันทรารมย์
กันทรลักษ์
ขุขันธ์
ไพรบึง
ปรางค์กู่
ขุนหาญ
ราษีไศล
อุทุมพรพิสัย
กำแพง
อีหล่ำ
ก้านเหลือง
ทุ่งไชย
สำโรง
แขม
หนองไฮ
ขะยูง
ตาเกษ
หัวช้าง
รังแร้ง
แต้
แข้
โพธิ์ชัย
ปะอาว
หนองห้าง
สระกำแพงใหญ่
โคกหล่าม
โคกจาน
บึงบูรพ์
ห้วยทับทัน
โนนคูณ
ศรีรัตนะ
น้ำเกลี้ยง
วังหิน
ภูสิงห์
เมืองจันทร์
เบญจลักษ์
พยุห์
กิ่งโพธิ์ศรีสุวรรณ
กิ่งศิลาลาด

อำเภออุทุมพรพิสัย

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.ศรีสะเกษ

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 19 ตำบล , 214 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล กำแพง , อีหล่ำ , ก้านเหลือง , ทุ่งไชย , สำโรง , แขม , หนองไฮ , ขะยูง , ตาเกษ , หัวช้าง , รังแร้ง , แต้ , แข้ , โพธิ์ชัย , ปะอาว , หนองห้าง , สระกำแพงใหญ่ , โคกหล่าม , โคกจาน

จำนวนประชากรใน อำเภออุทุมพรพิสัย
  จำนวนหลังคาเรือน : 19,499 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 102,095 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 14,096 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 5,933 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2,470 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 519 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 186 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 27,014 คน   จำนวนผู้พิการ : 1,353 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภออุทุมพรพิสัย
  สถานศึกษา   จำนวน 64 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 1 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 7 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 46 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 4 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 3 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 90 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 216 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภออุทุมพรพิสัย
 
ต.กำแพง   33120    
ต.อีหล่ำ   33120    
ต.ก้านเหลือง   33120    
ต.ทุ่งไชย   33120    
ต.สำโรง   33120    
ต.แขม   33120    
ต.หนองไฮ   33120    
ต.ขะยูง   33120    
ต.ตาเกษ   33120    
ต.หัวช้าง   33120    
ต.รังแร้ง   33120    
ต.แต้   33120    
ต.แข้   33120    
ต.โพธิ์ชัย   33120    
ต.ปะอาว   33120    
ต.หนองห้าง   33120    
ต.สระกำแพงใหญ่   33120    
ต.โคกหล่าม   33120    
ต.โคกจาน   33120    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()