ศรีสะเกษ
เมืองศรีเกษ
ยางชุมน้อย
กันทรารมย์
กันทรลักษ์
ขุขันธ์
ไพรบึง
ปรางค์กู่
ขุนหาญ
ราษีไศล
เมืองคง
เมืองแคน
หนองแค
จิกสังข์ทอง
ด่าน
ดู่
หนองอึ่ง
บัวหุ่ง
ไผ่
ส้มป่อย
หนองหมี
หว้านคำ
สร้างปี่
อุทุมพรพิสัย
บึงบูรพ์
ห้วยทับทัน
โนนคูณ
ศรีรัตนะ
น้ำเกลี้ยง
วังหิน
ภูสิงห์
เมืองจันทร์
เบญจลักษ์
พยุห์
กิ่งโพธิ์ศรีสุวรรณ
กิ่งศิลาลาด

อำเภอราษีไศล

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.ศรีสะเกษ

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 ตำบล , 165 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล เมืองคง , เมืองแคน , หนองแค , จิกสังข์ทอง , ด่าน , ดู่ , หนองอึ่ง , บัวหุ่ง , ไผ่ , ส้มป่อย , หนองหมี , หว้านคำ , สร้างปี่

จำนวนประชากรใน อำเภอราษีไศล
  จำนวนหลังคาเรือน : 16,238 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 80,550 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 10,524 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 4,093 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 1,624 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 391 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 207 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 16,783 คน   จำนวนผู้พิการ : 1,517 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอราษีไศล
  สถานศึกษา   จำนวน 39 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 2 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 31 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 3 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 52 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 128 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอราษีไศล
 
ต.เมืองคง   33160    
ต.เมืองแคน   33160    
ต.หนองแค   33160    
ต.จิกสังข์ทอง   33160    
ต.ด่าน   33160    
ต.ดู่   33160    
ต.หนองอึ่ง   33160    
ต.บัวหุ่ง   33160    
ต.ไผ่   33160    
ต.ส้มป่อย   33160    
ต.หนองหมี   33160    
ต.หว้านคำ   33160    
ต.สร้างปี่   33160    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()